Författare: Eva (Sida 1 av 7)

Engelska

Nu arbetar vi med att avsluta skrivandet av The farm. Jag rättar alla texter och eleverna får möjlighet att renskriva. Under veckan som kommer sätter vi ihop text och bild så att det blir ett häfte. Det blir inga glosor sista veckan.

//Eva

Svenska

Nu avslutar och färdigställer vi olika arbeten, t ex vår sommarberättelse. Den skriver vi färdigt under veckan som kommer. Vi går även igenom olika övningar som var och en har arbetat med i bland annat Röda tråden.

//Eva

Veckoblad 21

Hej!

Den här veckan var lite kortare än vanligt då det var studiedag i måndags. Dessutom har vi haft schemabrytande dag. Nästa vecka är dock en vanlig skolvecka med fem hela dagar. Vad gäller avslutningen, 8/5, så börjar vi i klassrummet klockan. 8.45 för att sedan gå ut på skolgården till den gemensamma avslutningen där, 9.30.

Trevlig helg!

//Eva

Schemabrytande dag

Torsdagen den 24/5 är det schemabrytande dag i år 4 mellan 8-13. Vi samlas i klassrummet kl. 8.00 och kommer sedan att röra oss i närområdet och genomföra olika uppgifter i blandade grupper år 4. Dagen avslutas på skolgården kl. 13.00.

Matsäck gäller den 24/5.

//År 4

Engelska

Den här veckan har vi börjat med kapitel fem i The farm (marknaden). Vi har tillsammans tittat på en exempeltext och vi har pratat om olika sätt att formulera meningar. Utöver det har vi arbetat med översättning.

Glosor till v. 21:Läxaeng4D.21

Engelska

Den här veckan har vi börjat arbeta med kapitel fem i The farm (marknaden). Vi har läst igenom en exempeltext och vi har pratat om hur man kan formulera olika slags meningar. Utöver det har vi arbetat med översättningsövningar. Nästa vecka färdigställer vi texterna och bilderna så att det blir ett häfte.

Glosor till v. 21:Läxa4Cv.21

Svenska

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra texter (sommarberättelser). Vi har även arbetat med vissa delar i Röda tråden och så förstås vårt läsprojekt. På tisdag nästa vecka avslutar vi läsprojektet och eleverna har i läxa att läsa återstående sidor plus skriva och berätta vilken karaktär i boken de skulle vilja träffa och varför. De ska även fundera över bokens omslag och berätta huruvida de upplever att omslaget passar ihop med bokens innehåll eller ej.

//Eva

Veckoblad 20

Hej!

Den här veckan har rullat på som vanligt med fem skoldagar. Nästa vecka är det studiedag på måndag, 21/5, vilket innebär att eleverna är lediga då. På torsdag är det schemabrytande dag och vi går då mellan 8-13 (mer info tisdag).

//Eva

Svenska v. 18

Den här veckan har vi arbetat vidare med muntlig framställning. Alla grupper är nu förberedda och på måndag kommer alla att genomföra sina redovisningar. Blir spännande! Vi kommer att lära oss om allt från olika djur till landskap. Utöver det har vi börjat jobba med berättande text (skriva). Vi genomför en kortare skrivuppgift där vi övar på att hålla den röda tråden och att få med enklare beskrivningar av personer och miljöer.

Då den här veckan var kortare än vanligt är nästa läsläxa till onsdag v. 19. Klassen har fått sin skrivuppgift som den här gången innebär att man beskriver miljön i boken, ger exempel och beskriver. Man ska även rita en figur/person i boken så som man föreställer sig hen. Läsfixare: konstnären.

//Eva

Svenska v. 18

Den här veckan har vi avslutat arbetet med muntlig framställning. Vi har lyssnat på alla presentationer nu och vi har lärt oss om allt från lodjuret till Stockholms historia. Utöver det har vi börjat med berättande texter. Vi har påbörjat ett kortare skrivarbete där vi övar på att hålla en röd tråd och att få med enklare beskrivningar av miljö och personer.

Då den här veckan var kortare än vanligt är läsläxan till onsdag v. 19. Klassen har fått sin läsläxa och den här veckan ska man berätta om miljön i boken, ge exempel och beskriva. Utöver det ska man också rita en bild av en person/figur i boken så som man föreställer sig hen. Läsfixare: konstnären.

//Eva

Sida 1 av 7

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén