Författare: Eva (Sida 1 av 3)

Veckoblad

Hej!

Den här veckan var det schemabrytande dag (tisdag) och då arbetade era barn i blandade grupper år 4. Varje grupp passerade sex olika arbetsstationer där de fick genomföra olika övningar. Det handlade om allt från programmering till att skriva dikter som utgick från pi.

Timss. I torsdags arbetade klassen hela dagen med matte och no. Ni har fått info hem om detta och det är viktigt att ni skickar in den talong som ni ska skriva under.

Nästa vecka är en helt vanlig vecka.

Trevlig helg till alla! //Eva

 

Engelska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med The farm. Det blir sammanlagt fem korta kapitel som alla handlar om den bondgård som varje elev själv har skapat. Alla texter hör ihop med det vi lär oss på engelskan när det gäller ordkunskap och grammatik. Utöver arbetet med The farm har vi också gjort ett antal översättningsövningar gemensamt. Nästa vecka skriver vi vidare på kapitel tre samtidigt som vi arbetar med övningar kopplade till nästa kapitel i textboken Champion.

Läxa till vecka 12:Läxavecka1112.D

Engelska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med The farm. Det blir sammanlagt fem korta kapitel som alla handlar om den bondgård varje elev själv har skapat. Alla texter hör ihop med det vi lär oss på engelskan när det gäller ordkunskap och grammatik. Utöver arbetet med The farm har vi också gjort ett antal översättningsövningar gemensamt. Nästa vecka skriver vi vidare på kapitel tre samtidigt som vi arbetar med övningar kopplade till nästa kapitel i textboken Champion.

Läxa till vecka 12:Läxav1112.C.E.

Svenska

Den här veckan har vi bland annat gått igenom ytterligare några uppgifter tillsammans i boken Röda tråden. Handlar om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi avslutat läsprojektet Drakskeppet. Nästa läsprojekt rullar igång efter lovet.

Vi har även diskuterat nästa område inom muntligt berättande. Vi har delat in oss i mindre grupper utifrån det ämne man vill presentera (geografi, djur, natur). Det arbetar vi med fram till lovet.

Svenska

Den här veckan har vi gått igenom olika övningar som vi har arbetat med i boken Röda tråden. Det har handlat om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi också arbetat med vårt läsprojekt både måndag och torsdag (Drakskeppet). Vi är nu färdiga med läsningen och har därmed avslutat arbetet med Drakskeppet. Efter lovet rullar vi igång med nästa läsprojekt.

Under veckan har vi också diskuterat de ämnesområden som eleverna kommer att få välja mellan till nästa område inom muntligt berättande som fortsätter fram till lovet.

Information

Hej!

Vecka 11 är det schemabrytande dag, tisdag 13/3. Vi går då mellan 8-13. Pi är temat för dagen. Eleverna kommer att arbeta i blandade grupper (år 4) och varje grupp kommer att passera sex olika stationer.

På torsdag, 15/3, är det matematik som gäller (Timms). Det har ni fått hem information om med era barn.

Trevlig helg!

Svenska

Den här veckan har vi redovisat de sista hisspresentationerna. Vi förbereder nu nästa muntliga framställning där vi kommer att använda Powerpoint när vi genomför våra redovisningar. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att få välja ett ämne att presentera (geografi, djur eller växter).

Utöver det har vi övat ordkunskap och stavning med fokus på ng-ljudet.

Läxa engelska

Den här veckan har vi bland annat repeterat verbet be. Vi har läst en text i Champion högt tillsammans och därefter har vi arbetat med olika uppgifter till texten. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med olika läs- och skrivuppgifter som är kopplade till den grammatik vi har övat på hittills.

Läxa:Läxa4CEv.10

 

Läxa engelska

Den här veckan har vi bland annat repeterat verbet be. Vi har läst en text i Champion högt tillsammans och därefter har vi arbetat med olika uppgifter till texten. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med olika läs- och skrivuppgifter som är kopplade till den grammatik vi har övat på hittills.

Läxa:Läxa4Dv10

 

Svenska

Vi har under veckan fortsatt vårt arbete med muntligt berättande. Vi har bland annat skrivit hisspresentationer, d v s korta presentationer. De har handlat om återvinning. I samband med det har vi pratat om vad man kan tänka på när man presenterar ett ämne (fakta, trovärdighet, känsla).

Vi fortsätter med muntligt berättande efter lovet också.

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén