Hej!

Denna vecka arbetar vi med växter, växternas delar, förökning fröer m.m. Vi kommer att utföra en laborativ uppgift där vi planterar fröer, skriver hypoteser och provar att ge fröerna olika förutsättningar för att gro.