Kategori: Svenska C

Svenska

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga presentationer. Vi har lyssnat på några presentationer och kommer att lyssna på fler under veckan som kommer. Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt. Era barn har läsläxa till tisdag varje vecka. Då ska de ha läst ett visst antal sidor plus besvarat ett antal frågor. De ska även läsa minst en gång högt för en vuxen person hemma när de gör sin läsläxa och den som har lyssnat skriver in det i skrivboken.

//Eva

bokcirkel 4C

LPP bokcirkel 4C

Svenska v.15

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga redovisningar. Nästa vecka kommer vi att börja genomföra själva presentationerna. Eleverna har arbetat i par och kommer att genomföra sin presentation med hjälp av Powerpoint. Varje par har själva valt om de vill presentera ett landskap, en växt eller ett djur.

Nästa vecka påbörjar vi vårt nya läsprojekt. Den här gången kommer det att innebära en del läsläxor.  Mer info kommer nästa vecka (sv).

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi övat lite mer på att skriva en tankekarta. Hur mycket fakta ska man ha med? Vi har gjort en övning tillsammans och därefter har alla fått jobba vidare med tankekartorna de ska använda (par) vid den muntliga framställningen nästa vecka. Varje par har övat på att berätta med hjälp av sin tankekarta (för varandra i sitt par). Nästa vecka redovisar vi med hjälp av dator (Powerpoint).

Svenska

Den här veckan har vi bland annat gått igenom ytterligare några uppgifter tillsammans i boken Röda tråden. Handlar om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi avslutat läsprojektet Drakskeppet. Nästa läsprojekt rullar igång efter lovet.

Vi har även diskuterat nästa område inom muntligt berättande. Vi har delat in oss i mindre grupper utifrån det ämne man vill presentera (geografi, djur, natur). Det arbetar vi med fram till lovet.

Svenska

Den här veckan har vi redovisat de sista hisspresentationerna. Vi förbereder nu nästa muntliga framställning där vi kommer att använda Powerpoint när vi genomför våra redovisningar. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att få välja ett ämne att presentera (geografi, djur eller växter).

Utöver det har vi övat ordkunskap och stavning med fokus på ng-ljudet.

Svenska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med muntligt berättande. Vi har bland annat gjort en kort övning, en s k hisspresentation (en kort presentation). Då har vi samarbetat med NO och innehållet i dessa korta tal har handlat om batterier (återvinna).

Vi fortsätter med muntligt berättande efter lovet.

Svenska

Vecka åtta

Den här veckan har vi gått över till muntligt berättande. Vi har gjort en kort talövning i par. Utöver det har vi pratat om vad man kan tänka på när man ska berätta något för en annan person. Vi fortsätter nästa vecka också. Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt Drakskeppet.

//Eva

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén