Kategori: Matte C (Sida 1 av 2)

TRYGGHETSENKÄT

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=114355 

 

 

V.18+V.19

Hej!

Denna korta vecka har vi arbetat med kapitel.3 och viktenheter, längdenheter och volymenheter.

Nästa vecka kommer vi att repetera samt skriva test-diagnosen i boken. Ett häfte kommer att delas ut med uppgifter för de som vill repetera ännu mer på det vi arbetat med.

Nästa diagnos skriver vi på tisdag V.20.

Matematitk V.16

Hej!

Förra veckan arbetade vi med 100-delar, addition/subtraktion av decimaltal samt att jämföra decimaltal. Denna vecka kommer vi att arbeta vidare med decimaltal och räkna med uppställning. Vi kommer sedan att repetera och skriva en övningsdiagnos. På Tisdag nästa vecka skriver vi en diagnos på kapitel 2.  Ni kommer att få ett häfte med repetitionsuppgifter, häftet får du gärna ta med hem om du kommer ihåg att ta med det tillbaka till skolan.

Programmering 4C

Klicka på länken för att komma till programmeringssidan. Kom ihåg dina två hemliga ord som ska skrivas in när du tryckt på ditt namn.

code.org

Planering V.15

Hej!

Veckan efter lovet kommer vi att arbeta med subtraktion av decimaltal, hundradelar och med att jämföra decimaltal. Vi arbetar på sidorna 62-79.

Glad Påsk!

 

V.12 + Planering V.13

Hej!

Denna vecka har klassen skrivit en diagnos för kapitel 1.

Vi har börjat arbeta med kapitel 2 och omvandlat bråk till decimaltal samt undersökt tiondelar. Eleverna hade en läxa där de skulle öva på begrepp som vi kommer att använda i kapitel 2. Till fördel för att eleverna ville förbereda en gratulation för Eva som fyller år idag så har jag förlagt läxförhöret tills på tisdag V.13. Ni som av någon anledning inte hade övat inför förhöret idag hittar en länk till begreppen i tidigare inlägg.

 

Nästa vecka:

Vi kommer att arbeta på sidorna 54-61 som handlar om deciliter och addition av decimaltal.

 

Trevlig helg!

Inför V.12, TIMSS enkäten

Hej!

Denna vecka har klassen arbetat med repetition inför diagnosen på tisdag nästa vecka som är på kapitel 1. Eleverna har fått ett häfte med uppgifter som de har uppmanats att ta med hem vid behov och vi har räknat i häftet på lektionerna under veckan.

I torsdags skrev klassen TIMSS-testet, bra jobbat allihopa! Obs! I kuvertet som eleverna tog med sig hem inför TIMSS-testet så ska det finnas med en talong som eleverna ska ta med till skolan så att vi vet att ni fyllt i enkäten online. Så här kommer en påminnelse om att fylla i enkäten och skicka med talongen!

Vi har även haft en pi-tävling där eleverna skulle försöka lära sig så många decimaler som möjligt av pi.

Nästa vecka arbetar vi med kapitel 2 och får lära oss att räkna med decimaltal. Vi lär oss vad tiondelar är och vad en deciliter är.

Läxa till nästa fredag: begrepp som rör decimaltal. Vi har ett förhör på orden nästa fredag. En lista med begreppen kommer att delas ut nästa vecka, försvinner pappret så finner du orden här:  Ordlista Matematik kapitel 2

Sidor i boken: 50-65.

Ha en trevlig helg!

Inför V.11

TIMSS:Klass 4C har blivit utvalda att delta i TIMSS 2019, förstudie. Alla elever har fått ett kuvert som de ska ta hem och visa upp, där finner ni föräldrar mer information.

Jag tycker att det är väldigt roligt att klassen har blivit utvald att delta i testet då vi på så sätt hjälper till med genomförande av en viktig undersökning. Vi kommer att bjuda på någon form av mellanmål i samband med testet, hoppas att ni är motiverade!

Pi-dagen:

Den 14/3 är det internationella Pi-dagen, detta uppmärksamma vi på skolan genom att vi anordnar en tävling där den elev i varje klass som memorerat flest decimaler i talet Pi vinner ett pris! Ni har alla fått ett papper med information om Pi samt de 50 första decimalerna. Vill ni memorera ännu fler decimaler kan ni kolla på: http://www.piday.org/million/

Lycka till och trevlig helg!

Matematikdiagnos, kapitel 1.

Hej!

På tisdag vecka 12 kommer klassen att skriva matematikdiagnosen för kapitel 1 som handlar om bråk. Eleverna ska kunna skriva i bråkform, blandad form, addera bråk, subtrahera bråk och ta ut delar av tal.

Vi kommer att arbeta med repetition under vecka 11, främst genom ett häfte med uppgifter knutna till kapitel 1. Eleverna kommer att få ta hem häftet och arbeta om de vill, det är då viktigt att häftet kommer med tillbaka till nästa lektion.

Schemabryt 13/3 & Pi-dagen 14/3

Tisdag 13 mars är det schemabryt. Vi kommer att arbeta i tvärgrupper mellan klasserna. Varje grupp kommer att ha sex olika aktiviteter under dagen där alla är kopplade till matematik på olika sätt. Vi kommer bland annat att lära oss matematisk historia, programmering, laborera med matematik, upptäcka pi samt skriva dikter med pi.

Dagen efter är det pi-dagen. Den 14 mars som kan skrivas 3,14 uppmärksammas ofta som pi-dagen då matematiken uppmärksammas mer än vanligt. Denna dag kommer vi i åk 4 att kolla hur många decimaler av pi som vi kan lära oss.

Här är ett dokument eleverna fått om Pi-dagen med decimaler av pi.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén