Kategori: 4C (Sida 2 av 5)

Läxa engelska

Den här veckan har vi bland annat repeterat verbet be. Vi har läst en text i Champion högt tillsammans och därefter har vi arbetat med olika uppgifter till texten. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med olika läs- och skrivuppgifter som är kopplade till den grammatik vi har övat på hittills.

Läxa:Läxa4CEv.10

 

Biologi V.10-11

Hej!

Denna vecka har vi börjat arbeta på området biologi. Vi har studerat växter och träd och kikat på hur en växt egentligen fungerar.

Nästa vecka (V.11) kommer vi att arbeta med hur växter sorteras, hur olika växter kan jämföras emot varandra, hur växter fortplantar sig och frukter och frön.

Matematikdiagnos, kapitel 1.

Hej!

På tisdag vecka 12 kommer klassen att skriva matematikdiagnosen för kapitel 1 som handlar om bråk. Eleverna ska kunna skriva i bråkform, blandad form, addera bråk, subtrahera bråk och ta ut delar av tal.

Vi kommer att arbeta med repetition under vecka 11, främst genom ett häfte med uppgifter knutna till kapitel 1. Eleverna kommer att få ta hem häftet och arbeta om de vill, det är då viktigt att häftet kommer med tillbaka till nästa lektion.

Schemabryt 13/3 & Pi-dagen 14/3

Tisdag 13 mars är det schemabryt. Vi kommer att arbeta i tvärgrupper mellan klasserna. Varje grupp kommer att ha sex olika aktiviteter under dagen där alla är kopplade till matematik på olika sätt. Vi kommer bland annat att lära oss matematisk historia, programmering, laborera med matematik, upptäcka pi samt skriva dikter med pi.

Dagen efter är det pi-dagen. Den 14 mars som kan skrivas 3,14 uppmärksammas ofta som pi-dagen då matematiken uppmärksammas mer än vanligt. Denna dag kommer vi i åk 4 att kolla hur många decimaler av pi som vi kan lära oss.

Här är ett dokument eleverna fått om Pi-dagen med decimaler av pi.

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med blandade översättningsmeningar. Vi har även arbetat med The farm och i samband med det har vi arbetat med frågor till kap. 16 i Champion som handlar om att bo på en bondgård.

Efter lovet fortsätter vi bland annat vårt arbete med The farm. Glosor delas ut måndag vecka 10 (till torsdag samma vecka).

Svenska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med muntligt berättande. Vi har bland annat gjort en kort övning, en s k hisspresentation (en kort presentation). Då har vi samarbetat med NO och innehållet i dessa korta tal har handlat om batterier (återvinna).

Vi fortsätter med muntligt berättande efter lovet.

Vecka 8

Önskar alla ett härligt sportlov!

Kommer snart en inbjudan till öppet hus, 18/4, 16.30-19.00. Missa inte det datumet!

Svenska

Vecka åtta

Den här veckan har vi gått över till muntligt berättande. Vi har gjort en kort talövning i par. Utöver det har vi pratat om vad man kan tänka på när man ska berätta något för en annan person. Vi fortsätter nästa vecka också. Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt Drakskeppet.

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi läst kapitel 16 i Champion. Det handlar om en person som bor på en bondgård vilket passar bra då vi samtidigt skriver på vår text, The farm. Vi har läst texten högt, översatt och gjort olika övningar till. Utöver det har vi arbetat med att skriva på The farm.

Era barn har fått glosor till fredag vecka 8.

/Eva

 

 

Veckoblad 7

Hej!

I förra veckans brev skrev jag att all ämnesinformation kommer att ligga under respektive ämnesflik från och med den här veckan. Påminner om att det är där ni ska titta för att få information om varje ämne.

Övrig information gällande vecka 8:

Nästa vecka är det schemabrytande dag, 20/2. Klassen går då mellan 8-13. Vi kommer att arbeta i blandade grupper år 4. Varje grupp kommer att passera tre olika stationer där de får arbeta med olika uppgifter som kalligrafi, drama, samarbete, uppfinningar och lekar med boll.

Trevlig helg!

//Eva

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén