Kategori: 4C (Sida 2 av 9)

Veckoblad 20

TRYGGHETSENKÄT

V.18+V.19

V.18+19

Hej!

Denna korta vecka har vi påbörjat området teknik som vi kommer att fortsätta med terminen ut. Vi har arbetat med enkla mekanismer och teknik i vardagen.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta med vatten och avlopp samt ”Alla tiders kläder”

 

Svenska v. 18

Den här veckan har vi avslutat arbetet med muntlig framställning. Vi har lyssnat på alla presentationer nu och vi har lärt oss om allt från lodjuret till Stockholms historia. Utöver det har vi börjat med berättande texter. Vi har påbörjat ett kortare skrivarbete där vi övar på att hålla en röd tråd och att få med enklare beskrivningar av miljö och personer.

Då den här veckan var kortare än vanligt är läsläxan till onsdag v. 19. Klassen har fått sin läsläxa och den här veckan ska man berätta om miljön i boken, ge exempel och beskriva. Utöver det ska man också rita en bild av en person/figur i boken så som man föreställer sig hen. Läsfixare: konstnären.

//Eva

Engelska v. 18

Den här veckan har vi bland annat arbetat med verbet do eftersom det verbet förekommer i kapitel 23, Champion, som vi har arbetat med och klassen hade många frågor kring hur det används i samband med frågor. Vi har även repeterat vanliga frågeord. Nästa vecka fortsätter vi med The Farm (sista kapitlet).

Inga glosor den här veckan.

//Eva

Veckoblad 18

Föreläsning med Föräldaföreningen

Studiedag

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med The farm (kap. 1-4). Utöver det har vi arbetat med översättningsmeningar. Vi har även arbetat med ordkunskap genom olika övningar som t ex korsord.  Om en vecka fortsätter vi med The farm och skriver då  det sista kapitlet som handlar om att besöka en marknad.

//Eva

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén