Kategori: Svenska C

Svenska

Den här veckan har vi bland annat gått igenom ytterligare några uppgifter tillsammans i boken Röda tråden. Handlar om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi avslutat läsprojektet Drakskeppet. Nästa läsprojekt rullar igång efter lovet.

Vi har även diskuterat nästa område inom muntligt berättande. Vi har delat in oss i mindre grupper utifrån det ämne man vill presentera (geografi, djur, natur). Det arbetar vi med fram till lovet.

Svenska

Den här veckan har vi redovisat de sista hisspresentationerna. Vi förbereder nu nästa muntliga framställning där vi kommer att använda Powerpoint när vi genomför våra redovisningar. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att få välja ett ämne att presentera (geografi, djur eller växter).

Utöver det har vi övat ordkunskap och stavning med fokus på ng-ljudet.

Svenska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med muntligt berättande. Vi har bland annat gjort en kort övning, en s k hisspresentation (en kort presentation). Då har vi samarbetat med NO och innehållet i dessa korta tal har handlat om batterier (återvinna).

Vi fortsätter med muntligt berättande efter lovet.

Svenska

Vecka åtta

Den här veckan har vi gått över till muntligt berättande. Vi har gjort en kort talövning i par. Utöver det har vi pratat om vad man kan tänka på när man ska berätta något för en annan person. Vi fortsätter nästa vecka också. Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt Drakskeppet.

//Eva

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén