Kategori: Svenska C (Sida 1 av 2)

Länk till enkäten

Klicka på länken

Svenska

Nu avslutar och färdigställer vi olika arbeten, t ex vår sommarberättelse. Den skriver vi färdigt under veckan som kommer. Vi går även igenom olika övningar som var och en har arbetat med i bland annat Röda tråden.

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra texter (sommarberättelser). Vi har även arbetat med vissa delar i Röda tråden och så förstås vårt läsprojekt. På tisdag nästa vecka avslutar vi läsprojektet och eleverna har i läxa att läsa återstående sidor plus skriva och berätta vilken karaktär i boken de skulle vilja träffa och varför. De ska även fundera över bokens omslag och berätta huruvida de upplever att omslaget passar ihop med bokens innehåll eller ej.

//Eva

Svenska v. 18

Den här veckan har vi avslutat arbetet med muntlig framställning. Vi har lyssnat på alla presentationer nu och vi har lärt oss om allt från lodjuret till Stockholms historia. Utöver det har vi börjat med berättande texter. Vi har påbörjat ett kortare skrivarbete där vi övar på att hålla en röd tråd och att få med enklare beskrivningar av miljö och personer.

Då den här veckan var kortare än vanligt är läsläxan till onsdag v. 19. Klassen har fått sin läsläxa och den här veckan ska man berätta om miljön i boken, ge exempel och beskriva. Utöver det ska man också rita en bild av en person/figur i boken så som man föreställer sig hen. Läsfixare: konstnären.

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med de muntliga redovisningarna. Nästan alla par har redovisat nu. Några redovisningar kvar till nästa vecka. Därefter övergår vi till beskrivande texter (skriva).

Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt. Eleverna har läsläxa till tisdag varje vecka med undantag för v. 18 som ju är en kort vecka. Då är läxan till onsdag istället. Det är alltid ett visst antal sidor att läsa och ett antal frågor att besvara. En del av läxan ska alltid läsas högt för vuxen person hemma (skriv in i läxhäftet att ni har lyssnat på läsningen)

Läxa v. 18:läs och skriv läxa 4C v 18

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga presentationer. Vi har lyssnat på några presentationer och kommer att lyssna på fler under veckan som kommer. Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt. Era barn har läsläxa till tisdag varje vecka. Då ska de ha läst ett visst antal sidor plus besvarat ett antal frågor. De ska även läsa minst en gång högt för en vuxen person hemma när de gör sin läsläxa och den som har lyssnat skriver in det i skrivboken.

//Eva

bokcirkel 4C

LPP bokcirkel 4C

Svenska v.15

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga redovisningar. Nästa vecka kommer vi att börja genomföra själva presentationerna. Eleverna har arbetat i par och kommer att genomföra sin presentation med hjälp av Powerpoint. Varje par har själva valt om de vill presentera ett landskap, en växt eller ett djur.

Nästa vecka påbörjar vi vårt nya läsprojekt. Den här gången kommer det att innebära en del läsläxor.  Mer info kommer nästa vecka (sv).

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi övat lite mer på att skriva en tankekarta. Hur mycket fakta ska man ha med? Vi har gjort en övning tillsammans och därefter har alla fått jobba vidare med tankekartorna de ska använda (par) vid den muntliga framställningen nästa vecka. Varje par har övat på att berätta med hjälp av sin tankekarta (för varandra i sitt par). Nästa vecka redovisar vi med hjälp av dator (Powerpoint).

Svenska

Den här veckan har vi bland annat gått igenom ytterligare några uppgifter tillsammans i boken Röda tråden. Handlar om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi avslutat läsprojektet Drakskeppet. Nästa läsprojekt rullar igång efter lovet.

Vi har även diskuterat nästa område inom muntligt berättande. Vi har delat in oss i mindre grupper utifrån det ämne man vill presentera (geografi, djur, natur). Det arbetar vi med fram till lovet.

Svenska

Den här veckan har vi redovisat de sista hisspresentationerna. Vi förbereder nu nästa muntliga framställning där vi kommer att använda Powerpoint när vi genomför våra redovisningar. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att få välja ett ämne att presentera (geografi, djur eller växter).

Utöver det har vi övat ordkunskap och stavning med fokus på ng-ljudet.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén