Kategori: Svenska D

Svenska v.15

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga redovisningar. Nästa vecka kommer vi att börja genomföra själva presentationerna. Eleverna har arbetat i par och kommer att genomföra sin presentation med hjälp av Powerpoint. Varje par har själva valt om de vill presentera ett landskap, en växt eller ett djur.

Nästa vecka påbörjar vi vårt nya läsprojekt. Den här gången kommer det att innebära en del läsläxor.  Mer info kommer nästa vecka (sv).

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi övat lite mer på att skriva en tankekarta. Hur mycket fakta ska man ha med? Vi har gjort en övning tillsammans och därefter har alla fått jobba vidare med tankekartorna de ska använda (par) vid den muntliga framställningen nästa vecka. Varje par har övat på att berätta med hjälp av sin tankekarta (för varandra i sitt par). Nästa vecka redovisar vi med hjälp av dator (Powerpoint).

Svenska

Den här veckan har vi gått igenom olika övningar som vi har arbetat med i boken Röda tråden. Det har handlat om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi också arbetat med vårt läsprojekt både måndag och torsdag (Drakskeppet). Vi är nu färdiga med läsningen och har därmed avslutat arbetet med Drakskeppet. Efter lovet rullar vi igång med nästa läsprojekt.

Under veckan har vi också diskuterat de ämnesområden som eleverna kommer att få välja mellan till nästa område inom muntligt berättande som fortsätter fram till lovet.

Svenska

Den här veckan har vi redovisat de sista hisspresentationerna. Vi förbereder nu nästa muntliga framställning där vi kommer att använda Powerpoint när vi genomför våra redovisningar. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att få välja ett ämne att presentera (geografi, djur eller växter).

Utöver det har vi övat ordkunskap och stavning med fokus på ng-ljudet.

Svenska

Vi har under veckan fortsatt vårt arbete med muntligt berättande. Vi har bland annat skrivit hisspresentationer, d v s korta presentationer. De har handlat om återvinning. I samband med det har vi pratat om vad man kan tänka på när man presenterar ett ämne (fakta, trovärdighet, känsla).

Vi fortsätter med muntligt berättande efter lovet också.

Svenska

Vecka åtta

Den här veckan har vi gått över till muntligt berättande. Vi har gjort en kort talövning i par. Utöver det har vi pratat om vad man kan tänka på när man ska berätta något för en annan person. Vi fortsätter nästa vecka också. Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt Drakskeppet.

//Eva

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén