Kategori: Engelska D (Sida 1 av 2)

Engelska

Nu arbetar vi med att avsluta skrivandet av The farm. Jag rättar alla texter och eleverna får möjlighet att renskriva. Under veckan som kommer sätter vi ihop text och bild så att det blir ett häfte. Det blir inga glosor sista veckan.

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi börjat med kapitel fem i The farm (marknaden). Vi har tillsammans tittat på en exempeltext och vi har pratat om olika sätt att formulera meningar. Utöver det har vi arbetat med översättning.

Glosor till v. 21:Läxaeng4D.21

Engelska v. 18

Den här veckan har vi bland annat arbetat med verbet do eftersom det verbet förekommer i kapitel 23, Champion, som vi har arbetat med och klassen hade många frågor kring hur det används i samband med frågor. Vi har även repeterat vanliga frågeord. Nästa vecka fortsätter vi med The Farm (sista kapitlet).

Inga glosor den här veckan.

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med The farm (kap. 1-4). Utöver det har vi arbetat med översättningsmeningar. Vi har även arbetat med ordkunskap genom olika övningar som t ex korsord.  Om en vecka fortsätter vi med The farm och skriver då  det sista kapitlet som handlar om att besöka en marknad.

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med The farm.   Vi har arbetat med både bild och text. Snart återstår bara det sista kapitlet som handlar om en marknad. Det kommer vi att börja skriva på om två veckor. Vi har även arbetat med olika övningar där man tränar ordkunskap och stavning.

Läxa till torsdag:Läxa v5

Engelska v. 15

Den här veckan har vi lagt mest fokus på The farm. Vi har skrivit in våra texter på dator plus att vi har arbetat med illustrationerna. Utöver det har vi kikat på olika formuleringar och ordval gemensamt.

Glosor tor-tor v. 15-16

//Eva

Glosor engelska

Engläxa4D4E

Engelska

Den här veckan har vi arbetat vidare med vårt skrivprojekt The Farm. Vi har även arbetat med översättningsmeningar och fokus har legat på verbet have.  När vi skriver våra texter försöker vi att använda oss av den grammatik som vi har arbetat med under året. Det handlar om a och an, verbet be, tredje person -s (verb i nutid), verbet have, substantiv i singular och plural, can och can’t. Vi försöker även få med klockan på olika sätt. Man kan t ex skriva och berätta vilken tid en person stiger upp på morgonen.

Vi fortsätter att arbeta med skrivandet samtidigt som vi läser, skriver och gör andra övningar också.

Engelska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med The farm. Det blir sammanlagt fem korta kapitel som alla handlar om den bondgård som varje elev själv har skapat. Alla texter hör ihop med det vi lär oss på engelskan när det gäller ordkunskap och grammatik. Utöver arbetet med The farm har vi också gjort ett antal översättningsövningar gemensamt. Nästa vecka skriver vi vidare på kapitel tre samtidigt som vi arbetar med övningar kopplade till nästa kapitel i textboken Champion.

Läxa till vecka 12:Läxavecka1112.D

Läxa engelska

Den här veckan har vi bland annat repeterat verbet be. Vi har läst en text i Champion högt tillsammans och därefter har vi arbetat med olika uppgifter till texten. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med olika läs- och skrivuppgifter som är kopplade till den grammatik vi har övat på hittills.

Läxa:Läxa4Dv10

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén