Kategori: Svenska D (Sida 1 av 2)

Länk till enkäten

Klicka på länken

Svenska

Nu avslutar och färdigställer vi olika arbeten, t ex vår sommarberättelse. Den skriver vi färdigt under veckan som kommer. Vi går även igenom olika övningar som var och en har arbetat med i bland annat Röda tråden.

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra texter (sommarberättelser). Vi har även arbetat med vissa delar i Röda tråden och så förstås vårt läsprojekt. På tisdag nästa vecka avslutar vi läsprojektet och eleverna har i läxa att läsa återstående sidor plus skriva och berätta vilken karaktär i boken de skulle vilja träffa och varför. De ska även fundera över bokens omslag och berätta huruvida de upplever att omslaget passar ihop med bokens innehåll eller ej.

//Eva

Svenska v. 18

Den här veckan har vi arbetat vidare med muntlig framställning. Alla grupper är nu förberedda och på måndag kommer alla att genomföra sina redovisningar. Blir spännande! Vi kommer att lära oss om allt från olika djur till landskap. Utöver det har vi börjat jobba med berättande text (skriva). Vi genomför en kortare skrivuppgift där vi övar på att hålla den röda tråden och att få med enklare beskrivningar av personer och miljöer.

Då den här veckan var kortare än vanligt är nästa läsläxa till onsdag v. 19. Klassen har fått sin skrivuppgift som den här gången innebär att man beskriver miljön i boken, ger exempel och beskriver. Man ska även rita en figur/person i boken så som man föreställer sig hen. Läsfixare: konstnären.

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med de muntliga redovisningarna. Vi har några redovisningar kvar till nästa vecka. Därefter övergår vi till beskrivande texter (skriva).

Utöver det har klassen besökt TioTretton den här veckan och fått spännande boktips!

Vi har även arbetat vidare med vårt eget läsprojekt. Klassen har läsläxa till måndag varje vecka men då nästa vecka är en kort vecka blir det till torsdag istället. Det är alltid ett visst antal sidor att läsa liksom det är ett visst antal frågor att besvara. Några sidor ska läsas högt för vuxen person hemma (skriv in i läxhäftet att ni har lyssnat på läsningen).

Läxa till v. 18:läs och skriv läxa 4D v 18

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga presentationer. Vi har lyssnat på några och kommer att lyssna på övriga under veckan som kommer. Utöver det har vi påbörjat vårt nya läsprojekt. Era barn kommer att ha läsläxa till måndag varje vecka. Då ska man ha läst ett visst antal sidor plus besvarat olika frågor i sitt skrivhäfte. Vid minst ett tillfälle ska man dessutom läsa högt för en vuxen person. Den personen skriver in i skrivhäftet att man har lyssnat på läsningen.

//Eva

bokcirkel 4D

LPP bokcirkel 4D

Svenska v.15

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra muntliga redovisningar. Nästa vecka kommer vi att börja genomföra själva presentationerna. Eleverna har arbetat i par och kommer att genomföra sin presentation med hjälp av Powerpoint. Varje par har själva valt om de vill presentera ett landskap, en växt eller ett djur.

Nästa vecka påbörjar vi vårt nya läsprojekt. Den här gången kommer det att innebära en del läsläxor.  Mer info kommer nästa vecka (sv).

//Eva

Svenska

Den här veckan har vi övat lite mer på att skriva en tankekarta. Hur mycket fakta ska man ha med? Vi har gjort en övning tillsammans och därefter har alla fått jobba vidare med tankekartorna de ska använda (par) vid den muntliga framställningen nästa vecka. Varje par har övat på att berätta med hjälp av sin tankekarta (för varandra i sitt par). Nästa vecka redovisar vi med hjälp av dator (Powerpoint).

Svenska

Den här veckan har vi gått igenom olika övningar som vi har arbetat med i boken Röda tråden. Det har handlat om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi också arbetat med vårt läsprojekt både måndag och torsdag (Drakskeppet). Vi är nu färdiga med läsningen och har därmed avslutat arbetet med Drakskeppet. Efter lovet rullar vi igång med nästa läsprojekt.

Under veckan har vi också diskuterat de ämnesområden som eleverna kommer att få välja mellan till nästa område inom muntligt berättande som fortsätter fram till lovet.

Svenska

Den här veckan har vi redovisat de sista hisspresentationerna. Vi förbereder nu nästa muntliga framställning där vi kommer att använda Powerpoint när vi genomför våra redovisningar. Eleverna kommer att arbeta i par och de kommer att få välja ett ämne att presentera (geografi, djur eller växter).

Utöver det har vi övat ordkunskap och stavning med fokus på ng-ljudet.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén