Kategori: Veckobrev D (Sida 2 av 4)

Veckobrev v. 11

Hej!
Den här veckan har vi haft fullt upp. Vi hade schemabryt med matematik som tema i tisdags. Eleverna fick träna på att programmera, skriva meningar efter pi, se film om matematik, kolla om pi stämmer (omkrets/diameter=pi) och även idrotta med matte. Eleverna verkar ha varit mycket nöjda med dagen.

I onsdags hade vi pi-tävling och Majken vann då hon hade lärt sig 228 (!) decimaler av pi. Stort grattis!

I torsdags fick vi spendera flera lektioner i 4b´s klassrum eftersom de var tvungna att låna vårat för ett internationellt mattetest.

Se ämnesflikarna för mer info om vad vi gjort i de olika ämnena och eventuella läxor.

Nästa vecka är det en helt vanlig vecka med undervisning enligt schemat.

Jag kommer som jag tidigare nämnt att vara föräldraledig f.r.o.m 2:a maj. Det är bestämt med en vikarie som ska vara med fram till sommarlovet och denne verkar vara superbra! Så fort allt är helt klart kommer denne att komma och träffa klassen.

Ha en trevlig helg!

Klämsaker mot stress

Efter att vi under den senaste tiden sett ett ökat antal klämsaker såsom stressbollar, klämstjärnor och dylikt har vi upplevt att de mer och mer används som leksaker istället för att fylla sin funktion som avstressande hjälpmedel.

Vi vill därför poängtera att de elever som skall använda sig av dessa hjälpmedel skall tillhandahållas sådana från skolan. Vi ser därför att eleverna inte tar med sig dessa hemifrån utan att beslut tagits mellan lärare och vårdnadshavare. Just nu har de blivit så många att de används som leksaker och går sönder istället vilket både stör koncentrationen för många men också skapar situationer av irritation mellan elever istället för att hjälpa den enskilda eleven.

Veckobrev v. 10

Veckobrev v. 10

Hej alla föräldrar!

Nu var det ett tag sedan senaste veckobrevet eftersom jag varit hemma och vabbat och vi haft ett lov. Vi har haft en bra vecka där eleverna arbetat hårt och förhoppningsvis lärt sig mycket.

Nästa vecka är det schemabryt på tisdag och vi börjar kl. 8.00 och slutar 13.00. Vi kommer att ha matte som tema och eleverna kommer att få gå mellan olika stationer. På onsdagen är det pi dagen och då kommer vi ha en liten tävling som Peter skrivit om här i bloggen tidigare under veckan.

Glöm inte att gå in på de olika ämnena i bloggen för att se läxor och information om vad de arbetar i de olika ämnena.

Ha en trevlig helg!

// Jon

 

Schemabryt 13/3 & Pi-dagen 14/3

Tisdag 13 mars är det schemabryt. Vi kommer att arbeta i tvärgrupper mellan klasserna. Varje grupp kommer att ha sex olika aktiviteter under dagen där alla är kopplade till matematik på olika sätt. Vi kommer bland annat att lära oss matematisk historia, programmering, laborera med matematik, upptäcka pi samt skriva dikter med pi.

Dagen efter är det pi-dagen. Den 14 mars som kan skrivas 3,14 uppmärksammas ofta som pi-dagen då matematiken uppmärksammas mer än vanligt. Denna dag kommer vi i åk 4 att kolla hur många decimaler av pi som vi kan lära oss.

Här är ett dokument eleverna fått om Pi-dagen med decimaler av pi.

Föräldraföreningen bjuder in till föreläsning

Föräldraföreningen bjuder in till föreläsning om att få livspusslet att gå ihop. Mer info hittar ni i länken nedan!

Föreläsning 22 februari

Veckobrev v. 6

Veckobrev v. 6

Information:
  • Nästa vecka fortsätter utvecklingssamtalen så det kommer att vara vikarier på vissa lektioner.
  • Mattediagnos/test på torsdag den 8 februari. Se mattefliken på bloggen för mer info.
  • Skoldagboken är något vi tappat lite men jag känner att det är ett bra hjälpmedel för att gå igenom veckan med eleverna och skulle därför önska att ni kan påminna era barn att ta med  den till skolan på måndag.
Den här veckan:

SO: Har vi arbetat med det svenska samhället under medeltiden. De har fått lära sig om de fyra grupperna adel, präster, borgare och bönder samt begreppen frälse och ofrälse. Vi har även lärt oss om riddare och korstågen.

NO: Har vi haft en diagnos om värme.

Ma: Har vi arbetat med ekvationer.

SV: Vi har repeterat adjektiv. Arbetat med häftet Fiskeresan där man får öva på substantiv, verb och adjektiv men också öva på att skriva en dikt (vi gick igenom diktskrivande i höstas) och att skriva återberättande. Utöver detta har vi också arbetat vidare med vårt läsprojekt, Drakskeppet.

Eng: Vi är färdiga med våra engelska dialoger som utspelar sig i en mataffär. Jobbar nu vidare med The Farm och fokus ligger bland annat på prepositioner.

Nästa vecka:

SO: Ska vi lära oss om digerdöden, orsaker till den och vilka konsekvenser den fick för människorna som levde på medeltiden. Vi lär oss även om städer och hur det var att leva i en stad under medeltiden.

SV: Nästa vecka fortsätter vi med Fiskeresan. Därefter går vi över till muntligt berättande.

Eng: Vi fortsätter med The Farm och övar översättning även nästa vecka.

Ma: Avslutar vi kapitel 4 och har diagnos på torsdag.

 

Ha en jättetrevlig helg!

/Jon

 

Veckobrev v.4

Veckobrev v. 4

Denna vecka:
  • Har vi fått lära oss om hur man mäter värme i NO, hur det var att leva på en bondgård under medeltiden i SO.
  • Sve – arbetat med läsprojektet, Drakskeppet. Läst två kapitel och diskuterat texten. Alla skriver ner sina tankar och reflektioner i speciellt häfte. Fortsätter nästa vecka. Har även arbetat med substantiv och samtidigt övat stavning och ordförståelse. Nästa vecka mer om adjektiv.
  • Eng – Vi har arbetat med substantiv. Tittat på singular och plural (stavning). Vi har också jobbat med prepositioner och har sett en film om det, Grammatikbolaget. Eleverna har i par skrivit en dialog (vi har läst en liknande dialog i Champion) där de skriver om två personer som handlar mat. Ska ha med vissa prepositioner och vissa substantiv. När den uppgiften är klar kommer vi att skriva mer på The Farm där vi kommer att använda just den grammatiken.
Nästa vecka:
  • Har vi schemabryt på måndag så eleverna har inga vanliga lektioner. Vi kommer att blanda klassen med 4C. Vi börjar 8.00 och slutar 13.00.

Information:

  • Vi kommer att ha mattetest på kapitel 4 under vecka 6.
  • Utvecklingssamtalen börjar nästa vecka för några av eleverna. Resten har under vecka 6 och 7. Information och tider för resten skickas ut i separat mail.
  • Vi har fyllt vår burk med kulor och det betyder att vi ska göra något roligt med klassen. Eleverna röstade fram att de vill ha en klassfest/disco. Vi kommer att göra detta på fredag den 9/2 efter lunch,, alltså mellan 12:00-13:50. Mer info om detta under nästa vecka.

Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Jon

 

Schemabytande dag

På måndag 29/1 är det schemabrytande dag. Vi kommer att vara kvar på skolan denna gång. Eleverna börjar 08:00 och kommer att sluta ca 13:00.

Veckobrev v. 3

Veckobrev v. 3

Denna vecka:

Sv: Har jobbat med verb och bland annat gjort en vägberskrivning där vissa verb har ingått.

Eng: Arbetar med The Farm där de fått skriva längre texter.

SO: Har vi fått lära oss om hur kungen och kyrkan samarbetade under medeltiden. Vi har även lärt oss om klostren, att alla människor inte var lika mycket värda, hur människorna påverkades av att landet blev kristet och mycket annat.

NO: Denna vecka har klassen fått arbeta med presentation av en gruppuppgift på temat värme, temperatur och väder. De har bland annat fått lära sig varför pingviner klarar av extremt låga temperaturer.

Nästa vecka:

Sv: Jobbar vi vidare med verb

SO: Lär vi oss om hur det var att leva på en bondgård på medeltiden och hur det var att vara barn på medeltiden.

NO: Nästa vecka arbetar vi med frågeställningar på samma område.

Övrig information:

Utv.samtal – Samtalen kommer att äga rum innan sportlovet v. 9. Tider skickas ut under veckan som kommer.

Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Jon

 

Veckobrev v.2

Veckobrev v. 2

Hej på er!

Hoppas att alla har haft ett bra lov och att alla elever fått en välförtjänt vila. Det har varit roligt att träffa alla glada elever igen.

Den här veckan:

Sv – Vi har skrivit ett brev till oss själva med lite målsättningar inför terminen.

Eng – Vi har pratat om vad vi tränade på under hösten.

So – Vi kommer att börja med Medeltiden nästa vecka.

Ma – Vi har repeterat de fyra räknesätten, gjort ett stapeldiagram och nästa vecka fortsätter vi att träna på olika typer av diagram.

No – Vi arbetar just nu med värme och kyla. Klassen har fått arbeta med presentationer i mindre grupper.

 

Ha en trevlig helg!

Jon

___________________________________________________

 

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén