Kategori: 4E (Sida 1 av 5)

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med The farm. Vi har arbetat med både text och bild. Snart har vi bara ett kapitel kvar. Det kommer att handla om ett besök på en marknad. Det börjar vi skriva på om två veckor. Utöver detta har vi också gjort ett antal övningar där vi övat på ord och stavning.

Läxa till fredag:Läxav1617.4E

Veckobrev för v.16

Veckobrev för v. 16

Hej alla föräldrar!

Hoppas att ni alla har fått inbjudan till Öppet Hus nu på onsdag den 18/4 mellan 16.30-19.00. Om ni vill äta soppa på skolan så meddela mig senast måndag så att jag kan meddela köket. Fiket tar endast emot kontanter ifall ni vill köpa fika.

Eleverna har förberett olika ämnen så att de kan visa för er vad vi jobbat med och det kommer även att finnas lite utmaningar för er föräldrar (lite som ”bästa fyran”, men man utmanar bara sig själv och kommer inte att bli utnämnd ”bästa förälder”)

Schema för kvällen:

16.30 – samling utescen

16.45 – till klassrummet

17.00 – matsalen och ev. fika köp

17.30 – klassrummet samt tipsrunda och ev. aktivitet i idrottshallen

18.45 – gemensamt avslutning på utescenen

På fredagen den 27 april har vi på klassrådet bestämt att vi ska ha tema Disney och man får klä ut sig i den grad man själv har lust med. Det kommer att bli pris för bästa ut klädnad. Då får man ta med lite fika (antingen till sig själv eller för att bjuda klassen på), lite snacks (lite chips, popcorn eller liknande) och någon dricka dock inte läsk.

Påminner om blanketten för bibliotekskort som ni behöver fylla i och ta med till skolan. (om ni inte vet att ditt barn har ett aktuellt bibliotekskort)

Trevlig helg!
Med vänlig hälsning

Caroline

Öppet hus – Program för 4-6

Välkomna på öppet hus. Se bifogat dokument för program för Öppet hus.

Inbjudan Öppet Hus 18 4-6

Engelska v. 15

Den här veckan har vi fokuserat mest på The farm. Vi har arbetat vidare med våra texter plus att vi har arbetat med illustrationerna. Utöver det har vi kikat på olika formuleringar och ordval gemensamt.

Vi har även lyssnat till några presentationer av dialogen At the supermarket som vi skrev lite tidigare på terminen.

Glosor ons-ons v. 15-16

//Eva

Veckobrev för v.13

Veckobrev för v.13

Hej alla föräldrar!
På tisdag kommer vi att åka skridskor efter lunch. De behöver ha skridskor och hjälm med sig. Vi slutar vanlig tid.

På onsdag är det schemabryt och klassen kommer att delas in i tre grupper och gå runt till olika stationer. Vi slutar kl. 13.00.

Den 18 april har vi öppet hus på skolan mellan kl. 16.30-19.00. Det är obligatoriskt för alla elever och om man av någon anledning inte kan närvara behöver man söka ledigt. Som kompensation för denna kväll är alla lediga måndagen den 30 april och får på så sätt fyra sammanhängande dagar ledigt. Eleverna kommer att berätta om ämnena i skolan och vad de gör och har gjort. Ni kommer också att få prova på att lösa några uppgifter i de olika ämnes stationerna. (ni kommer inte att tävla mot andra föräldrar utan du ser bara vad du själv kan) Det kommer att serveras mat på skolan och schema för när de olika klasserna äter kommer att komma.

I svenska jobbar vi vidare med huset och förbereder inför öppethuskvällen och i SO jobbar vi vidare med Sverige.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Caroline

Engelska

Den här veckan har vi arbetat vidare med vårt skrivprojekt The Farm. Vi har även arbetat med översättningsmeningar och fokus har legat på verbet have.  När vi skriver våra texter försöker vi att använda oss av den grammatik som vi har arbetat med under året. Det handlar om a och an, verbet be, tredje person -s (verb i nutid), verbet have, substantiv i singular och plural, can och can’t. Vi försöker även få med klockan på olika sätt. Man kan t ex skriva och berätta vilken tid en person stiger upp på morgonen.

Vi fortsätter att arbeta med skrivandet samtidigt som vi läser, skriver och gör andra övningar också.

Schemabryt 13 mars

Tisdagen 13 mars hade vi ett schemabryt då temat var matematik. Detta eftersom det dagen efter var den så kallade Pi-dagen. Pi-dagen är när datumet kan skrivas som Pi, 03.14.

Under dagen fick eleverna prova på sex olika matematiska stationer. De fick mäta omkrets och diameter och se så att de kom nära 3,14, de hade samarbetsövning i idrottssalen där de adderade slag på tärningen och fick nya uppdrag på kort. De fick också skriva dikter utifrån att orden i dikten skulle följa decimalerna i pi, tex ”Vem i dyra och bruna sportskor är snabba?”. Vi testatde en app för programmering som heter Alex och kollade hur många vattendroppar som får plats på en cirkel samt att vi såg en film om matematikens historia.

Nedan lite bilder

Engelska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med The farm. Det blir sammanlagt fem korta kapitel som alla handlar om den bondgård varje elev själv har skapat. Alla texter hör ihop med det vi lär oss på engelskan när det gäller ordkunskap och grammatik. Utöver arbetet med The farm har vi också gjort ett antal översättningsövningar gemensamt. Nästa vecka skriver vi vidare på kapitel tre samtidigt som vi arbetar med övningar kopplade till nästa kapitel i textboken Champion.

Läxa till vecka 12:Läxav1112.C.E.

Veckobrev för v.12

Veckobrev för v.12

Hej alla föräldrar!

Vi kommer att ha en skärpning kring mobiler och användandet under skoltid. Några ”glömmer” att vi har ett mobilförbud och tar fram sin telefon på raster och i skolan. Enkätundersökningar visar bl.a. att det är just rädslan för att någon ska fota och lägga ut som skapar otrygghet för barnen i skolan och för att försöka förekomma detta har vi ett generellt förbud. Så vi kommer att maila hem varje gång vi ser en elev med sin mobil i skolan. Prata gärna med ditt barn  hemma om detta.

Vi kommer troligen (återkommer så fort jag vet helt säkert) åka skridskor den 27/3 efter lunch. Se gärna över ditt barns skridskor och hjälm så att allt passar.

I svenska har vi nu börjat skriva på HUSET, som är ett strukturerat skrivarbete där de följer vissa givna förutsättningar. I SO jobbar vi vidare med Sverige och landskap.

Klassens PI-tävling vanns av Hanna och hon hade lyckats skriva 160 decimaler i rätt ordning. Grattis!!

Trevlig helg!
Med vänlig hälsning

Caroline

Öppet hus

Inbjudan till öppet hus

Till vårdnadshavare för elever på Mälarhöjdens skola

Vi vill önska er varmt välkomna till öppet hus på Mälarhöjdens skola onsdag 18 april. Det öppna huset slår upp sina portar 16.30 och det avslutas 19.00.

Vi kommer att erbjuda enklare mat i matsalen och kaffe med fika kommer att finnas på lite olika platser. (Självkostnadspris för vuxna. Eleverna äter gratis.) Serveringen i matsalen kommer att ske på bestämda tider för de olika årskurserna så att det inte blir för trångt och rörigt. Detaljschema anslås inför det öppna huset.

Nu är det inte förtäring som är huvudsaken utan det är era barns arbeten och arbete i skolan, i förskoleklass och på fritids som är i fokus. På skolan kommer det att hållas aktiviteter i klassrum, korridorer och gemensamma salar. På skolgården kommer det också att hända saker.  Mycket att se och en hel del att göra för de som vill.

För eleverna och personalen innebär eftermiddagen och kvällen en justering av arbets-/undervisningstiden. Det innebär att klämdagen måndagen 30 april så håller skolan stängt. De som har behov av fritidsverksamhet den dagen kommer dock att få det. Anmälan till det sker separat.

Vi är glada att ha kunnat skapa ett tillfälle för oss och våra elever att visa upp sådant vi åstadkommit. Det är vår förhoppning att många kommer och att det blir många fina möten människor emellan.

 

Vänliga hälsningar och väl mötta

Micael Pettersson

Rektor, Mälarhöjdens skola

Sida 1 av 5

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén