Kategori: Engelska E

Engelska

Nu arbetar vi med att avsluta skrivandet av The farm. Jag rättar alla texter och eleverna får möjlighet att renskriva. Under veckan som kommer sätter vi ihop text och bild så att det blir ett häfte. Det blir inga glosor sista veckan.

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi börjat arbeta med kapitel fem i The farm (marknaden). Vi har läst igenom en exempeltext och vi har pratat om hur man kan formulera olika slags meningar. Utöver det har vi arbetat med översättningsövningar. Nästa vecka färdigställer vi texterna och bilderna så att det blir ett häfte.

Glosor till v. 21:Läxa4Cv.21

Engelska v. 18

Den här veckan har vi bland annat arbetat med verbet do eftersom det förekommer i kapitel 23, Champion, som vi har arbetat med och det dyker upp många frågor om ur man vänder do i samband med frågor. Vi har även repeterat vanliga frågeord under veckan. Nästa vecka skriver vi sista kapitlet på The Farm.

Läxa v. 19:Läxav18194E

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med The farm (kap. 1-4). Utöver det har vi arbetat med översättningsmeningar. Vi har även arbetat med ordkunskap genom olika övningar som t ex korsord.  Om en vecka fortsätter vi med The farm och skriver då  det sista kapitlet som handlar om att besöka en marknad.

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med The farm. Vi har arbetat med både text och bild. Snart har vi bara ett kapitel kvar. Det kommer att handla om ett besök på en marknad. Det börjar vi skriva på om två veckor. Utöver detta har vi också gjort ett antal övningar där vi övat på ord och stavning.

Läxa till fredag:Läxav1617.4E

Engelska v. 15

Den här veckan har vi fokuserat mest på The farm. Vi har arbetat vidare med våra texter plus att vi har arbetat med illustrationerna. Utöver det har vi kikat på olika formuleringar och ordval gemensamt.

Vi har även lyssnat till några presentationer av dialogen At the supermarket som vi skrev lite tidigare på terminen.

Glosor ons-ons v. 15-16

//Eva

Engelska

Den här veckan har vi arbetat vidare med vårt skrivprojekt The Farm. Vi har även arbetat med översättningsmeningar och fokus har legat på verbet have.  När vi skriver våra texter försöker vi att använda oss av den grammatik som vi har arbetat med under året. Det handlar om a och an, verbet be, tredje person -s (verb i nutid), verbet have, substantiv i singular och plural, can och can’t. Vi försöker även få med klockan på olika sätt. Man kan t ex skriva och berätta vilken tid en person stiger upp på morgonen.

Vi fortsätter att arbeta med skrivandet samtidigt som vi läser, skriver och gör andra övningar också.

Engelska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med The farm. Det blir sammanlagt fem korta kapitel som alla handlar om den bondgård varje elev själv har skapat. Alla texter hör ihop med det vi lär oss på engelskan när det gäller ordkunskap och grammatik. Utöver arbetet med The farm har vi också gjort ett antal översättningsövningar gemensamt. Nästa vecka skriver vi vidare på kapitel tre samtidigt som vi arbetar med övningar kopplade till nästa kapitel i textboken Champion.

Läxa till vecka 12:Läxav1112.C.E.

Läxa engelska

Den här veckan har vi bland annat repeterat verbet be. Vi har läst en text i Champion högt tillsammans och därefter har vi arbetat med olika uppgifter till texten. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med olika läs- och skrivuppgifter som är kopplade till den grammatik vi har övat på hittills.

Läxa:Läxa4CEv.10

 

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med olika översättningsmeningar. Vi har också arbetat vidare med vårt skrivprojekt The farm. I samband med det har vi även gjort ett antal övningar till kapitel 16 i Champion som handlar om att bo på en bondgård.

Efter lovet fortsätter vi bland annat med The farm. Läxor (glosor) delas ut på måndag vecka 10 och är till fredag samma vecka.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén