Kategori: Engelska E

Engelska

Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med The farm. Det blir sammanlagt fem korta kapitel som alla handlar om den bondgård varje elev själv har skapat. Alla texter hör ihop med det vi lär oss på engelskan när det gäller ordkunskap och grammatik. Utöver arbetet med The farm har vi också gjort ett antal översättningsövningar gemensamt. Nästa vecka skriver vi vidare på kapitel tre samtidigt som vi arbetar med övningar kopplade till nästa kapitel i textboken Champion.

Läxa till vecka 12:Läxav1112.C.E.

Läxa engelska

Den här veckan har vi bland annat repeterat verbet be. Vi har läst en text i Champion högt tillsammans och därefter har vi arbetat med olika uppgifter till texten. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med olika läs- och skrivuppgifter som är kopplade till den grammatik vi har övat på hittills.

Läxa:Läxa4CEv.10

 

Engelska

Den här veckan har vi arbetat med olika översättningsmeningar. Vi har också arbetat vidare med vårt skrivprojekt The farm. I samband med det har vi även gjort ett antal övningar till kapitel 16 i Champion som handlar om att bo på en bondgård.

Efter lovet fortsätter vi bland annat med The farm. Läxor (glosor) delas ut på måndag vecka 10 och är till fredag samma vecka.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén