Den här veckan har vi arbetat med The farm. Vi har arbetat med både text och bild. Snart har vi bara ett kapitel kvar. Det kommer att handla om ett besök på en marknad. Det börjar vi skriva på om två veckor. Utöver detta har vi också gjort ett antal övningar där vi övat på ord och stavning.

Läxa till fredag:Läxav1617.4E