Den här veckan har vi arbetat med The farm.   Vi har arbetat med både bild och text. Snart återstår bara det sista kapitlet som handlar om en marknad. Det kommer vi att börja skriva på om två veckor. Vi har även arbetat med olika övningar där man tränar ordkunskap och stavning.

Läxa till torsdag:Läxa v5