Den här veckan har vi arbetat med The farm. Vi har arbetat med både text och bild. Snart har vi bara ett kapitel kvar och det kommer att handla om besök på en marknad. Det kommer vi att börja skriva på om två veckor. Utöver arbetet med detta har vi också arbetat med olika övningar där vi övar ord och stavning.

Läxa fredag:Läxav1617.4C