Den här veckan har vi bland annat arbetat med verbet do eftersom det förekommer i kapitel 23, Champion, som vi har arbetat med och det dyker upp många frågor om ur man vänder do i samband med frågor. Vi har även repeterat vanliga frågeord under veckan. Nästa vecka skriver vi sista kapitlet på The Farm.

Läxa v. 19:Läxav18194E

//Eva