Hej!

Denna vecka har klassen arbetat med repetition inför diagnosen på tisdag nästa vecka som är på kapitel 1. Eleverna har fått ett häfte med uppgifter som de har uppmanats att ta med hem vid behov och vi har räknat i häftet på lektionerna under veckan.

I torsdags skrev klassen TIMSS-testet, bra jobbat allihopa! Obs! I kuvertet som eleverna tog med sig hem inför TIMSS-testet så ska det finnas med en talong som eleverna ska ta med till skolan så att vi vet att ni fyllt i enkäten online. Så här kommer en påminnelse om att fylla i enkäten och skicka med talongen!

Vi har även haft en pi-tävling där eleverna skulle försöka lära sig så många decimaler som möjligt av pi.

Nästa vecka arbetar vi med kapitel 2 och får lära oss att räkna med decimaltal. Vi lär oss vad tiondelar är och vad en deciliter är.

Läxa till nästa fredag: begrepp som rör decimaltal. Vi har ett förhör på orden nästa fredag. En lista med begreppen kommer att delas ut nästa vecka, försvinner pappret så finner du orden här:  Ordlista Matematik kapitel 2

Sidor i boken: 50-65.

Ha en trevlig helg!