Engelska: På fredag, 15/12, är det provdags. Alla har fått hem ett häfte med information om vad som kommer på provet (a och an, am/is/are, frågor och svar med can och can’t, verbet be och ord).

Ni kan även hitta övningar på https://www.elevspel.se/ under fliken engelska.