Svenska: läsa 4×15 min

So: Berätta om en plats som de besökt och sedan redovisa inför klassen. All info. finns på lappen de har fått med hem. De har läxan till måndag den 4/12.