Hej!

Den här veckan har vi arbetat med decimaltal. Vi har lärt oss att jämföra decimaltal, vad cent är samt addera och subtrahera decimaltal.

Under vecka 17 kommer vi göra diagnosen för kapitel 2. Kapitel 2 handlar om decimaltal, tiondelar, hundradelar och att kunna jämföra decimaltal.

Har man missat någon lektion är det bra att titta igenom kapitlet och göra de uppslag som man inte gjort.