I slutet av veckan skrev alla klasserna diagnosen på området bråk. De elever som inte hann klart med diagnosen samt de elever som var frånvarande kommer att få skriva färdigt/skriva diagnosen på onsdag 21/3 kl.14.00.

Nästa vecka börjar vi arbeta med kapitel 2 och eleverna får under veckan lära sig sambandet mellan bråk och decimaltal, vad tiondelar är och att en deciliter är en tiondels liter samt att addera och subtrahera decimaltal med tiondelar.