Hej!

Den här veckan har vi arbetat med decimaltal. Vi har lärt oss att jämföra decimaltal, vad cent är och addera/subtrahera decimaltal.

Nästa vecka har vi en diagnos på torsdagen. Det är på kapitel 2 och det handlar om decimaltal, tiondelar, hundradelar och de ska kunna jämföra decimaltalen.

Har man missat någon lektion eller varit sjuk så är det bra att kolla igenom kapitlet och göra de uppslag som man inte gjort.

Ha en trevlig helg!