Hej!

Förra veckan arbetade vi med 100-delar, addition/subtraktion av decimaltal samt att jämföra decimaltal. Denna vecka kommer vi att arbeta vidare med decimaltal och räkna med uppställning. Vi kommer sedan att repetera och skriva en övningsdiagnos. På Tisdag nästa vecka skriver vi en diagnos på kapitel 2.  Ni kommer att få ett häfte med repetitionsuppgifter, häftet får du gärna ta med hem om du kommer ihåg att ta med det tillbaka till skolan.