Här kan ni gå in och träna på multiplikationstabellerna. Klicka på länken. Sedan ändrar ni så att det blir multiplikation.

Klas matematik