Inbjudan till öppet hus

Till vårdnadshavare för elever på Mälarhöjdens skola

Vi vill önska er varmt välkomna till öppet hus på Mälarhöjdens skola onsdag 18 april. Det öppna huset slår upp sina portar 16.30 och det avslutas 19.00.

Vi kommer att erbjuda enklare mat i matsalen och kaffe med fika kommer att finnas på lite olika platser. (Självkostnadspris för vuxna. Eleverna äter gratis.) Serveringen i matsalen kommer att ske på bestämda tider för de olika årskurserna så att det inte blir för trångt och rörigt. Detaljschema anslås inför det öppna huset.

Nu är det inte förtäring som är huvudsaken utan det är era barns arbeten och arbete i skolan, i förskoleklass och på fritids som är i fokus. På skolan kommer det att hållas aktiviteter i klassrum, korridorer och gemensamma salar. På skolgården kommer det också att hända saker.  Mycket att se och en hel del att göra för de som vill.

För eleverna och personalen innebär eftermiddagen och kvällen en justering av arbets-/undervisningstiden. Det innebär att klämdagen måndagen 30 april så håller skolan stängt. De som har behov av fritidsverksamhet den dagen kommer dock att få det. Anmälan till det sker separat.

Vi är glada att ha kunnat skapa ett tillfälle för oss och våra elever att visa upp sådant vi åstadkommit. Det är vår förhoppning att många kommer och att det blir många fina möten människor emellan.

 

Vänliga hälsningar och väl mötta

Micael Pettersson

Rektor, Mälarhöjdens skola