Hej!

Den här veckan har vi börjat med samhällskunskap. Vi har fått fundera på vad ett samhälle är och består av. Vi har även lärt oss om hur samhället förändrats under de senaste 200 åren och vi har även kunnat jämföra med medeltiden.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med skolans roll i samhället och olika sociala skyddsnät. Vi kommer även att få träna på att analysera samhällsfrågor och vi kommer att få reflektera över vilka skyddsnät som finns för unga som mår dåligt. Mobbning är ett annat ämne som vi kommer att arbeta med och analysera för att hitta orsaker, konsekvenser och lösningar på mobbning.

Sidor i boken och material under nästa vecka

Upptäck samhälle sidorna 40-47

Frågor på sidorna 47

Arbetsblad om skolan förr och nu samt analys av när unga mår dåligt.