Den 21/5 är det studiedag. Det innebär att skolan är stängd men fritids är öppet. Dagen ägnas åt bedömningsfrågor för lärarna.