Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med de muntliga redovisningarna. Nästan alla par har redovisat nu. Några redovisningar kvar till nästa vecka. Därefter övergår vi till beskrivande texter (skriva).

Utöver det har vi arbetat med vårt läsprojekt. Eleverna har läsläxa till tisdag varje vecka med undantag för v. 18 som ju är en kort vecka. Då är läxan till onsdag istället. Det är alltid ett visst antal sidor att läsa och ett antal frågor att besvara. En del av läxan ska alltid läsas högt för vuxen person hemma (skriv in i läxhäftet att ni har lyssnat på läsningen)

Läxa v. 18:läs och skriv läxa 4C v 18

//Eva