Den här veckan har vi bland annat gått igenom ytterligare några uppgifter tillsammans i boken Röda tråden. Handlar om stavning och ordkunskap. Utöver det har vi avslutat läsprojektet Drakskeppet. Nästa läsprojekt rullar igång efter lovet.

Vi har även diskuterat nästa område inom muntligt berättande. Vi har delat in oss i mindre grupper utifrån det ämne man vill presentera (geografi, djur, natur). Det arbetar vi med fram till lovet.