Den här veckan har vi övat lite mer på att skriva en tankekarta. Hur mycket fakta ska man ha med? Vi har gjort en övning tillsammans och därefter har alla fått jobba vidare med tankekartorna de ska använda (par) vid den muntliga framställningen nästa vecka. Varje par har övat på att berätta med hjälp av sin tankekarta (för varandra i sitt par). Nästa vecka redovisar vi med hjälp av dator (Powerpoint).