Den här veckan har vi arbetat vidare med muntlig framställning. Alla grupper är nu förberedda och på måndag kommer alla att genomföra sina redovisningar. Blir spännande! Vi kommer att lära oss om allt från olika djur till landskap. Utöver det har vi börjat jobba med berättande text (skriva). Vi genomför en kortare skrivuppgift där vi övar på att hålla den röda tråden och att få med enklare beskrivningar av personer och miljöer.

Då den här veckan var kortare än vanligt är nästa läsläxa till onsdag v. 19. Klassen har fått sin skrivuppgift som den här gången innebär att man beskriver miljön i boken, ger exempel och beskriver. Man ska även rita en figur/person i boken så som man föreställer sig hen. Läsfixare: konstnären.

//Eva