Hej!

Denna korta vecka har vi arbetat med kapitel.3 och viktenheter, längdenheter och volymenheter.

Nästa vecka kommer vi att repetera samt skriva test-diagnosen i boken. Ett häfte kommer att delas ut med uppgifter för de som vill repetera ännu mer på det vi arbetat med.

Nästa diagnos skriver vi på tisdag V.20.