Veckoblad 5 

Hej på er!

Här kommer lite information om vad vi har gjort under veckan:

Sv – Vi har repeterat adjektiv. Vi har även arbetat med ett häfte, Fiskeresan, där vi repeterat verb, substantiv och adjektiv plus att vi övat på att skriva en dikt (som vi lärde oss i höstas) och så ingår det att skriva en kort, återberättande text. Vi arbetar vidare med Fiskeresan nästa vecka. Utöver det har vi arbetat vidare med vårt läsprojekt, Drakskeppet. Därefter går vi över till muntlig framställning.

Eng – Vi har avrundat arbetet med att skriva dialoger (om att handla). Vi har därför återgått till att skriva om The Farm. Fortsätter med det även nästa vecka.

So – Den här veckan har vi arbetat med det svenska samhället under medeltiden. De har fått lära sig om de fyra grupperna adel, präster, borgare och bönder samt begreppen frälse och ofrälse. Nästa vecka ska vi lära oss om digerdöden, orsaker till den och vilka konsekvenser den fick för människorna som levde på medeltiden. Vi lär oss även om städer och hur det var att leva i en stad under medeltiden.

Ma – Vi skriver diagnos på onsdag. Inför den har vi övat den här veckan genom att skriva att skriva en provdiagnos. Därefter har eleverna fått arbeta med ett häfte som repetition inför diagnosen. Det bygger på kapitel fyra i matematikboken.

No – Den här veckan har vi gjort en diagnos på värme och väder. Vi har precis börjat arbeta med magnetism vilket vi kommer att fortsätta med nästa vecka.

Övrig information

Läxa engelska – Glosor från fre-fre (v.5-6). Era barn har fått sina arbetsblad i dag, 2/2.

Trevlig helg!

//Eva