I tisdags hade vi schemabryt då eleverna var indelade i sex grupper, grupperna var på tre olika stationer av sex. Vid schemabrytet den 28/3 får de gå till de tre stationer de inte besökt.

Matematik

Under veckan har vi fortsatt att arbeta med bråk. Eleverna har lärt sig att subtrahera bråk samt ta ut delar av tal. Veckan efter sportlovet repeterar vi området bråk.

NO

Under veckan har vi avslutat området magnetism, vi har lärt oss om elektriska magneter och hur man använder dem. Veckan efter sportlovet börjar vi med biologi, då ska vi lära oss om växter och djur.