Hej alla föräldrar i klass 4B!

På måndag får vi en ny pojke i klassen André, han har tidigare gått i Västertorp skolan. Andrés bror går i sexan på Mälarhöjden och vårdnadshavarna vill ha barnen på samma skola.  Vi välkomnar André till vår trevliga klass!

På måndag har vi schemabryt, eleverna har inga vanliga lektioner.  Vi kommer att vara på skolan, eleverna börjar 8.00 och slutar 13.00.

Ma – Vi har arbetat med uttryck och ekvationer. Läxa är att fortsätta att träna på multiplikationstabellerna.

Sv – Fortsatt med vårt läsprojekt. Vi kommer att arbeta med läsprojektet varje vecka tillsammans med Ulrika. Vi har läst kapitlet två högt tillsammans och diskuterat olika ord och händelser. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med kapitel tre.  Alla har fått ett skrivhäfte där man kommer att skriva olika reflektioner kring läsningen, kortare skrivövningar, ord osv. Ibland kommer det att bli läxa att läsa samma kapitel hemma en gång till för att ytterligare fördjupa sin lästräning. Utöver detta har vi också arbetat mer med verb och därigenom också stavning.

Eng – Vi har repeterat grammatik från hösten genom att göra olika översättningsövningar (meningar). Vi har även arbetat med första kapitlet i The Farm som är ett längre skrivprojekt i engelskan.

So – Har vi fått lära oss om hur det var att leva på en bondgård under medeltiden.

No –Har vi fått lära oss om vad värme och kyla är, Vilken skala vi använder för att mäta temperatur, varför vi får olika väder, hur vi bäst klarar att hålla vår kroppstemperatur i värme och kyla, hur värme sprider sig samt hur djur skyddar sig mot kyla.

Information:

  • Vi kommer att ha mattetest på kapitel 4 under vecka 6.
  • Utvecklingssamtalen börjar under vecka 6 och fortsätter vecka 7. Information och tider för resten skickas ut i separat mail.

Trevlig helg!

Ylva-Li