Hej alla föräldrar i klass 4B!

Den här veckan har vi fått en ny klasskamrat André som blivit väl mottagen i klassen.

I måndags hade vi  schemabryt där vi arbetade i blandade grupper med A och B klassen. Vi tränade på att skriva texter (stafettskrivning) och fokuserade på samarbetsövningar. Vi åt även lunch i tvärgrupperna och lekte med varandra på lunchrasten. En uppskattad dag där alla barn fick arbeta och lära känna elever i 4A.

Nästa vecka sätter vi igång med utvecklingssamtal, barnen har fått lappar med sig hem med dag och tid för utvecklingssamtal. Denna vecka har vi förberett samtalen som är elevledda.

I svenska har vi fortsatt med vårt läsprojekt, vi läser boken Ishavspirater gemensamt. Era barn får träna på att läsa högt för varandra och lyssna när Sigridur och Ulrika läser högt. Eleverna svarar på frågor (skriftligt och muntligt) och arbetar med boken på olika sätt. De har arbetat med lässtrategien konstnären och ritat bilder kopplade till boken. Dessa hänger nu utanför klassrumet så eleverna kan titta på varandras bilder. Detta är ett sätt att fördjupa läsförståelsen.

Nästa vecka (fredag) har klassen diagnos i matematik. Denna vecka har vi repeterat kapitel 4 och kommer att fortsätta med det nästa vecka.

I engelska fortsätter vi med skrivprojektet ”The farm” där eleverna tränar på att skriva längre texter på engelska och ritar bilder till. De har även arbetat med grammatik och ordförståelse. Era barn har läxförhör på onsdag!

Jag har bifogat en länk från föräldraföreningen. Läs gärna!

Föreläsning 22 februari 2018 1 Föreläsning 22 februari 2018 1

Trevlig helg!

/Ylva-Li