Hej alla!

Välkomna tillbaka efter jullovet, hoppas att ni har kunnat njuta av lite ledighet och nu är laddade för vårterminen.

Vi börjar terminen med att starta upp läsgrupper i svenska. Vi kommer att läsa en gemensam bok där vi kommer att ha olika uppgifter kopplade till läsningen. Klassen kommer att delas in i två grupper och Ulrika (inkluderingspedagog) kommer att arbeta med den andra gruppen.

Påminner om att träna på multiplikationstabellerna.

Ha en trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Sigridur