Hej föräldrar och barn i 4B

Nu har jag varit vikarierande mentor för 4B i en vecka. Jag glömde skriva i mailet att jag ju träffat er bland annat på Öppet hus-kvällen då jag hade äran att vara med klassen. Under veckan har vi utvärderat skolans trygghetsplan i form av en enkät och gemensamt svarat på några olika frågor. På matematiklektionerna har vi haft Johan Lien med oss som gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) här på skolan med Peter och en annan lärare i arbetslaget som handledare. Idag fredag höll Johan i en lektion om volym, eleverna fick göra kärl som skulle rymma en liter.

På måndag 21 maj är det studiedag och eleverna är lediga från skolan hela dagen. Till på tisdag 22 maj  är det engelskläxa. Tisdag, onsdag och fredag är vanliga skoldagar medan torsdagen är schemabryt. Vi kommer att träffas i klassrummet vid 8 för att sedan gå ut vid 8.30. Dagen kommer att innehålla samarbete i tvärgrupper med andra klasser. Vi avslutar vid skolan klockan 13.00.

Trevlig fredag och helg

/Peter & Hansa